Verdieping Mycotherapie

Achtergrond Mycotherapie

Het gebruik van medicinale paddenstoelen wordt in China binnen de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) reeds duizenden jaren toegepast. In Japan worden paddenstoelen in toenemende mate gebruikt bij behandeling van tumoren vanwege actuele onderzoeksresultaten. In Europa zijn beschrijvingen van het gebruik van medicinale paddenstoelen door de Romeinen bekend. De paddenstoel Polyporus bijvoorbeeld werd al lang geleden beschreven als diureticum.

Ook in de Middeleeuwen en latere periode werden paddenstoelen regelmatig ingezet om genezing van klachten te bewerkstelligen. Aan het begin van de twintigste eeuw is natuurlijk de uitvinding van het antibioticum penicilline uit de schimmel Penicillium van groot belang geweest (en nog steeds) voor de geneeskunde. Op dit moment is er een sterk groeiende interesse onder gezondheidsprofessionals om dit „vergeten” vakgebied opnieuw te ontdekken. Recente dubbelblinde placebo gecontroleerde studies tonen aan dat deze hernieuwde belangstelling gegrond is.

Myco is een afgeleide van het griekse woord mukës wat fungus of paddenstoel betekent. Mycotherapie richt zich op het voorkomen van ziektes of behandelen van aandoeningen met gebruikmaking van paddenstoelen in extract of poedervorm.

Het woord mycotherapie is nog niet een officieel erkend woord in de Dikke van Dale. In Duitsland is dat wel het geval. In de cursus mycotherapie van Zenchi Academy wordt de toepassing van 15 verschillende paddenstoelensoorten besproken.

Voor wie?

Ons cursusaanbod is bedoeld voor professionals in de zorg met bij voorkeur medische basis kennis al of niet in combinatie met een natuurgeneeskundige opleiding. Bekijk hier meer informatie over de basiscursus Mycotherapie.

Welke paddenstoelen werken bij welke ziektebeelden?

Tijdens de cursus wordt ingegaan op 15 verschillende paddenstoelen en toepassingen bij verschillende ziektebeelden, zoals dysbiose in de darm, stress gerelateerde klachten, auto-immuunziekten, allergieën, adjuvante therapie bij chemo en bestraling, tumoren, verminderde weerstand, etc.

Combinaties die elkaar versterken

Tijdens de cursus wordt ingegaan op werking, dosering, toedieningsvormen en effectieve combinaties. Er wordt onderscheid gemaakt tussen paddenstoelenextracten en paddenstoelenpoeder en wanneer het beste extract of poeder ingezet kan worden. Uiteraard ontvangt iedere deelnemer een syllabus met naslagteksten om ook ná de opleiding specifieke kennis te kunnen opzoeken.

Registratie als Mycotherapeut

Juist omdat Zenchi het belangrijk vindt dat er op een juiste wijze wordt gewerkt met de extracten en poeders van paddenstoelen worden deelnemers aan de basiscursus mycotherapie geregistreerd in een database. Als professional kun je ervoor kiezen om opgenomen te worden in de lijst van Mycotherapeuten.

Cursussen Mycotherapie

Zenchi Academy biedt verschillende soorten cursussen Mycotherapie:

Automatisch op de hoogte blijven van ons aanbod? Klik hier om je aan te melden.